Emily Ratajkowski topless photoshoot

Emily Ratajkowski is a Polish American model/actress. Her boobs looks pretty gorgeous in this topless photoshoot with photographer John Urbano. If you enjoy this retro style photos, check out some Black/White photos of Miranda Kerr here also. Click image to enlarge.

image image image image image image image image image